OBS - Listan är ej färdigbearbetad och troligen ej helt komplett - det kan t ex saknas uppgifter för vissa kategorier

Servrar

Dedicerade webbservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll Kommentar
lexin Världen Lexikon på 15 minoritetsspråk, KTH och Språkrådet i samarbete Inköp/installation/drift http://lexin.csc.kth.se
folkets Världen Lexikon engelska och svenska Inköp/installation/drift http://folkets-lexikon.csc.kth.se
ftp1 CSC Webb för fildelning Inköp/installation/drift http://ftp.nada.kth.se
weather MDI Vädertjänster för forskargrupp/externt samarbete Inköp/installation/drift http://shareweather.com
skrutten2 Världen Grammatikgranskningstjänster Inköp/installation/drift http://skrutten.nada.kth.se
sneak CSC Informationstjänst för datorsalar Inköp/inst/drift/konfiguration
ordbok Världen Nordisk ordbok, samarbetsprojekt Inköp/installation/drift http://ordbok.nada.kth.se
popup2 Världen Rättningssystem för inlämningsuppgifter Inköp/installation/drift http://kattis.csc.kth.se
kattisdev Kursverksamhet utvecklingsserver för kattis Inköp/installation/drift http://kattisdev.csc.kth.se
sippans CSC Har många virtualdomains Inköp/installation/drift

Webbservrar (oftast virtualdomains, ibland virtuella maskiner)

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll Kommentar
cb-wiki CB Wiki för CB Installation/konfiguration/drift cb-wiki.csc.kth.se
dryad HPCVIZ Webb, kod-repository och wiki för HPCVIZ Installation/konfiguration/drift dryad.csc.kth.se
www.csc CSC personliga webbsidor och webbapplikationer Installation/konfiguration/drift www.csc.kth.se
challenge KTH Programmeringstävlingssajt Installation/konfiguration/drift challenge.csc.kth.se
contest-wiki KTH Programmeringstävlings-wiki Installation/konfiguration/drift contest-wiki.csc.kth.se
cvap-wiki CVAP Wiki för CVAP Installation/konfiguration/drift cvapwiki.csc.kth.se
cvpp TCS Webbprojekt TCS Installation/konfiguration/drift cvpp.csc.kth.se
fom MID Webbprojekt MID Installation/konfiguration/drift futureofmedia.se
proofcomplexity TCS wiki för internt TCS projekt Installation/konfiguration/drift proofcomplexity.csc.kth.se
sima0 Kursverksamhet Kösystem för hjälp i datasal Installation/konfiguration/drift
ville TMH Studentprojekt Installation/konfiguration/drift ville.csc.kth.se
voxlogserver TMH ljudprojekt Installation/konfiguration/drift
plmdca CB Webbserver Installation/konfiguration/drift plmdca.csc.kth.se
ison2010 TMH Projekt Installation/konfiguration/drift ison2010.csc.kth.se
w12 SU/KTH/KI/FOI Samarbetesprojekt Installation/konfiguration/drift www.effektivmiljotillsyn.se
w13 Kursverksamhet Webserver för studenter Installation/konfiguration/drift
w14 Kursverksamhet Kurs-wiki Installation/konfiguration/drift DD2425
w5 Kursverksamhet Fysiksektionens webb Installation/konfiguration/drift f.kth.se
tcs-wiki TCS Wiki för TCS Installation/konfiguration/drift tcs-wiki.csc.kth.se
ctl HPCVIZ/NA Computational Technology Laboratory Installation/konfiguration/drift ctl.csc.kth.se
na-wiki NA Wiki för NA Installation/konfiguration/drift na-wiki.csc.kth.se
simvisint MID internt projekt Installation/konfiguration/drift
wp-lab-wiki TMH Wiki för Språk Installation/konfiguration/drift wiki.speech.kth.se
svn Världen Versionshanteringsystem för programkod Installation/konfiguration/drift svn.csc.kth.se
compasbio CB Webbserver för projekt Installation/konfiguration/drift www.compasbio.se
rappdoc Kursverksamhet Dokumentation för RAPP-systemet Installation/konfiguration/drift rappdoc.csc.kth.se
drincs CSC Eventserver för doktorander Installation/konfiguration/drift drincs.csc.kth.se
xml0 Kursverksamhet Webbserver för mediakurser Installation/konfiguration/drift xml0.csc.kth.se
cid MDI Historisk webbplats för CID Installation/konfiguration/drift cid.nada.kth.se
icpc2010 Samarbete Historisk webbplats för programmeringstävling Installation/konfiguration/drift icpc2010.csc.kth.se
swesum CSC Textsammanfattare Installation/konfiguration/drift swesum.nada.kth.se
r1 KTH-samarbete Reaktorhallens webbplats Installation/konfiguration/drift www.r1.kth.se
bodysoulmath KTH-samarbete Matematikprojekt Installation/konfiguration/drift www.bodysoulmath.org
IrisTK Språk Språkprojekt Installation/konfiguration/drift iristk.net
Jindingo Språk Språkprojekt Installation/konfiguration/drift jindigo.net
mediatedmuseum Samarbetesprojekt Projekt MDI och Historiska museet Installation/konfiguration/drift mediatedmuseum.se
f F-sektionen F-sektionens webb Installation/konfiguration/drift www.f.kth.se
eRENA Samarbetesprojekt MDI-projekt Installation/konfiguration/drift www.erena.kth.se
www.speech.kth.se TMH TMH:s webbserver Installation/konfiguration/drift
www.sgr SGR systemgruppens webbserver Installation/konfiguration/drift
sgrwiki SGR Wiki för systemgruppen Installation/konfiguration/drift
yxorp CVAP HTTP-proxy för CVAPs robotar Installation/konfiguration/drift
nagios0 CSC Övervakning av datorer och tjänster Installation/konfiguration/drift
wiki0 CSC Wiki för CSCs servicecenter Installation/konfiguration/drift
mjolner CVAP Projektserver Installation/konfiguration/drift

Beräkningsservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
wille TCS Beräkningsserver Inköp/installation/drift
privsec TCS Virtualiserade servrar för beräkningar, webbserver, git-repository, time sharing, … Inköp/installation/drift
calc01 TMH Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
calc06 TMH Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
swift CSC-anställda Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
ash TCS Beräkningsserver m.m. Installation/konfiguration/drift
course-01 Kurser och forskare Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
course-02 Kurser och forskare Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
course-03 Kurser och forskare Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
hydra HPCVIZ Beräknings- och lagringsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
riesz HPCVIZ Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
descartes HPCVIZ Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
omsk TCS Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
eight SCI (Matematik) Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
ddcr-calc CVAP Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
beurling SCI (Matematik) Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
carleman SCI (Matematik) Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
fredholm SCI (Matematik) Beräkningsserver Inköp/installation/konfiguration/drift

Terminalservrar för allmänt bruk

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
faun CSC-anställda Fjärrinloggningsserver för anställda Inköp/installation/konfiguration/drift
my Kursverksamhet, CSC Fjärrinloggningsserver för alla Inköp/installation/konfiguration/drift
share-01 Kursverksamhet, CSC Fjärrinloggningsserver för alla (Ubuntu) Inköp/installation/konfiguration/drift
share-02 Kursverksamhet, CSC Fjärrinloggningsserver för alla (Ubuntu) Inköp/installation/konfiguration/drift

Specialiserade lagringsservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
miki Kursverksamhet, CSC Filserver för anställda och mediastudenter Inköp/installation/konfiguration/drift
fridge Kursverksamhet, CSC NFS-filserver för forskare och studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
na-hold HPCVIZ Tillfällig fillagring för bandbackup (TSM) Inköp/installation/konfiguration/drift
valhalla CVAP Lagring för specifika projekt Inköp/installation/drift

Databasservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
nestor2 Kursverksamhet PostgreSQL-databaser för kurser Inköp/installation/konfiguration/drift
gis-dd2471-vt13 Kursverksamhet Specialanpassad PostgreSQL-server för kurser Inköp/installation/konfiguration/drift
mysql0 CSC MySQL-databaser för flera olika forskare och studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
mysql1 CSC MySQL-databaser för flera olika forskare och studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
mysql-vt2012 Kursverksamhet MySQL-databaser för kurser/studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
mysql-vt2013 Kursverksamhet MySQL-databaser för kurser/studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
xml0 MID Databas för Björn Hedin Inköp/installation/konfiguration/drift
w5 F-sekt Webbdatabaser (MySQL och PostgreSQL) för Fysik-sektionen Inköp/installation/konfiguration/drift
psql0 CSC PostgreSQL-databaser för flera olika forskare och studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
psql1 CSC PostgreSQL-databaser för flera olika forskare och studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
psql-vt2013 Kursverksamhet PostgreSQL-databaser för kurser/studenter Inköp/installation/konfiguration/drift
webservrar Ett flertal webbservrar använder MySQL- eller PostgreSQL-databaser för specifika webb-applikationer

Virtualiseringsservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
pangolin TMH, SGR kvm-server Inköp/installation/konfiguration/drift
privsec TCS kvm-server Inköp/installation/konfiguration/drift
tray TCS kvm-server Inköp/installation/konfiguration/drift
us0 CSC zon-server Inköp/installation/konfiguration/drift
us1 CSC zon-server Inköp/installation/konfiguration/drift
ss0 CSC zon-server Inköp/installation/konfiguration/drift
ss1 CSC zon-server Inköp/installation/konfiguration/drift
ss2 CSC zon-server Inköp/installation/konfiguration/drift
watchman SGR kvm-server Inköp/installation/konfiguration/drift

Backupservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
pacman4 CSC Backupsystemet Amanda (Unix/Linux) Inköp/installation/konfiguration/drift
b1 CSC Backupsystemet Retrospect (Mac/Linux/Win) Inköp/installation/konfiguration/drift
ikiru CSC Backupsystemet Timemachine (Mac) Inköp/installation/konfiguration/drift

Övriga servrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
buildbot-01 HPCVIZ Kompileringsserver Inköp/installation/konfiguration/drift
priv-git TCS Git-server Installation/konfiguration/drift
priv-shell TCS Time sharing Installation/konfiguration/drift
dasak TCS Används för säkerhetskurs Installation/konfiguration/drift
dasak-web TCS Webserver för labbar i säkerhetskurs Installation/konfiguration/drift
wickedale TMH Språkinlärningsserver Installation/konfiguration/drift
cups3 CSC Utskriftsserver för CSC:s skrivare Inköp/installation/konfiguration/drift
cups4 CSC Utskriftsserver för CSC:s skrivare Inköp/installation/konfiguration/drift
ftp1 CSC-anställda FTP-server/Webbserver Inköp/installation/konfiguration/drift
rapp2 Kursverksamhet Rapp – rapporteringssystem för kursresultat, lönerapportering för timanställda på kurser Inköp/installation/konfiguration/drift
akahige CSC Licensserver Inköp/installation/konfiguration/drift
hakuchi CSC Licensserver Inköp/installation/konfiguration/drift
ldap0/1 CSC LDAP för klientsystem Inköp/installation/konfiguration/drift
kdc0 CSC Kerberos-server (det finns även två slavservrar hos PDC) Inköp/installation/konfiguration/drift
zombie/loglund CSC Loggservrar för datorer, nätutrustning, etc Inköp/installation/konfiguration/drift

Mailservrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
mx3/mx4 CSC Inkommande mail Inköp/installation/konfiguration/drift
essemtepe CSC Utgående mail Inköp/installation/konfiguration/drift
webmail1 CSC Webmail Inköp/installation/konfiguration/drift
mz0 CSC IMAP-server uppdelad i olika virtualiserad tjänster (zoner) för frontens, backend Inköp/installation/konfiguration/drift

AFS-servrar

Server Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll
afs01..08 CSC AFS filservrar Inköp/installation/konfiguration/drift
afsdb01..05 CSC AFS metadata Inköp/installation/konfiguration/drift

Övrigt

Övriga tjänster och system

Tjänst Beställare/nyttjare Förklaring Systemgruppens roll Kommentar
MRBS lokalbokning (CSC) CSC-anställda MRBS bokningssystem Inköp/installation/konfiguration/drift Lokal- och utrustningsbokning på CSC
MRBS lokalbokning (CSC) CSC-studenter MRBS bokningssystem Inköp/installation/konfiguration/drift Utrustningsbokning för CSC-studenter
MRBS lokalbokning (TMH) TMH-anställda MRBS bokningssystem Inköp/installation/konfiguration/drift Lokalbokning för TMH-lokaler (egen instans)
MRBS lokalbokning (SCI/Matte) SCI-anställda MRBS bokningssystem Inköp/installation/konfiguration/drift Lokalbokning på SCI-skolan (bokning.math.kth.se)
Millenium CSC/KTHB Biblioteksdatabas OS-underhåll CSC:s bibliotek använder detta system
iOS Developer University Program Studenter Utvecklingsverktyg Uppläggning av konton https://developer.apple.com/programs/ios/university/
Bravida CSC Kort- och passagesystem Passager/dörrar
IC20 CSC Larmsystem Hantering av dörrlarm