Contact


Image of Valhala (CSC buildings)
KTH / CSC / HCI / People / Magnus Cedergren

 

Magnus Cedergren

Email: ceder@nada.kth.se


 

Publications within the HCI Group

IPLab-58
Magnus Cedergren, Kerstin Severinson-Eklundh, Språkliga datorstöd för skrivande: förutsättningar och behov. Technical report TRITA-NA-P9222, NADA, January 1992.

IPLab-55
Magnus Cedergren, Kvantitativa läsbarhetsanalyser som metod för datorstödd textgranskning. Technical report TRITA-NA-P9217, NADA, January 1992.

IPLab-51
Magnus Cedergren, Skrivprocessen och språkliga datorstöd - en bakgrund. Technical report TRITA-NA-P9201, NADA, January 1992.

 Published by: HCI, Human-Computer Interaction Group
HCI secretary, aqva@csc.kth.se

Updated automatically from personnel contributions.