Contact


Image of Valhala (CSC buildings)
KTH / CSC / HCI / People / Anna Swartling

 

Anna Swartling

Email: ast@nada.kth.se
Phone: +46-(0)8-790 6281
Fax: +46-(0)8-790 9099
Office: Lindstedtsvägen 5, floor 5 , room 4542
Mail: HCI Group, CSC, KTH, 100 44 Stockholm


For more information read my personal home page at http://www.nada.kth.se/~ast

Publications apart from IPLab reports

    [go] What does it take to do Things Right? Implementation of a Test Strategy for Automatic Software Testing. Master's Thesis TRITA-NA-E02021, Stockholm University, 2002

 

Previous Projects

Procurement competence

Möjliggörande teknik genom användarcentrering och organisationsutveckling på beställarorganisationens villkor

 

Publications within the HCI Group

HCI-85
Anna Swartling, Strävan efter att rationalisera människan: en analys av arkitekturbaserat kravställningsarbete inom Försvarsmakten i relation till hantering av human- och organisationsfrågor. Technical report NADA, April 2009.

HCI-66
Henrik Artman, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Anna Swartling, Ulrika Dovhammar, Acquisition of usable IT: Acquisition projects to reflect on. In June 2009.

IPLab-249
Anna Swartling, Henrik Artman, Förstudie om FMV:s roll i försvarets beställningsprocess. Technical report TRITA-NA-P0505, NADA, February 2005. (Note: Authors: Anna Swartling, Ulrika Dovhammar, Mattias Arvola, Henrik Artman)

IPLab-248
Anna Swartling, Jan Gulliksen, Henrik Artman, Genomlysning av Skatteverkets Verksamhets- och IT-strategi. Technical report TRITA-NA-P0504, NADA, February 2004. (Note: Authors: Jenny Persson, Anna Stockhaus, Jan Gulliksen, Henrik Artman)

IPLab-216
Anna Swartling, Construction of the child as a user. In Proceedings of Interaction Design and Children 2003, ACM Press, New York, USA, September 2003.

IPLab-215
Anna Swartling, Metaforens innebörd och betydelse för användargränssnitt. Technical report TRITA-NA-P0309, NADA, September 2003.

 Published by: HCI, Human-Computer Interaction Group
HCI secretary, aqva@csc.kth.se

Updated automatically from personnel contributions.