Vad har hänt

2003-12-26 f95-msv
pdfmerge ihophackat. Ett skript som gör vad namnet antyder samt konverterar Postscript till PDF och väljer ut sidor från PDF-dokument. Kommandot utan argument ger dokumentation.
2003-12-13 dano02
thunderbird 0.4 installerad för Solaris. Finns i modulen thunderbird. En mycket trevlig grafisk mailklient baserad på mozilla och med en del roliga finesser.
2003-12-09 f95-msv
sam2p 0.44 konverterar bitmapbilder till ps- eller pdf-format. Det är effektivt och flexibelt.
2003-12-05 jla
Xscorch 0.1.15 är en portering av det klassiska DOS-spelet Scorched Earth. Finns i modulen xscorch.
2003-12-05 d00-tga
Modulen fix-gnome innehåller kommandon för att laga SGrs flytt av Gnome från /opt/gnome till /pkg/gnome. Tas bort så fort de fixat sin installation.
2003-12-03 d00-sha
Fvwm2 2.5.7 installerad. Bra fönsterhanterare som är väldigt konfigurerbar. Obs se till att du har modulen libXpm i din .modules fil
2003-12-03 d00-sha
Aterm 0.4.2 installerat, litet och snabbt terminalfönster med transparens och png,jpg,xpm support, bygger på rxvt. Modulen heter aterm(du behöver också modulen libXpm).
2003-12-03 d00-mla
Concurrency workbench 7.1 finns installerat i modulen cwb/7.1. Används för att modellera och testa automater i CCS (Calculus of Concurrent Systems).
2003-11-27 d00-mla
ESC/java 2.0 alpha 3 installerad för Solaris. Finns i modulen escjava/2.0a3. Klarar av mer av JML-specifikationerna.
2003-11-26 d00-tga
Ny sida om xfinger finns inlagd under Användarinformation.
2003-11-25 frhe02
Eclipse 2.1 installerad för MacOS X. Finns i Applications/Hacking.
2003-11-24 d00-mla
ESC/java 1.2.4 installerad för Solaris. Finns i modulen escjava. Verktyg för att tillämpa och kolla Design-by-Contract i Java.
2003-11-21 d00-tga
whichmodule finns nu även för Hacks, whichmodule-hacks.
2003-11-21 d00-tga
wvWare 1.0.0 installerat för Solaris.
2003-11-20 f95-msv
Mozilla Firebird 0.7 installerat för Solaris.
2003-10-22 broberg
Sodipodi 0.32 installerad. Ett vektorbaserat ritprogram som bygger på SVG-formatet.
2003-10-17 f95-msv
Gaim 0.71 installerat på Solaris.
nspr 4.3 - Installerat Netscape Postable Runtime för Solaris i /usr/local/hacks/vol/nspr.
nss 3.8 - Installerat Network Security Services för Solaris i /usr/local/hacks/vol/nss.
libao 0.8.4 installerat för Solaris. Bibliotek för ljuduppspelning på diverse platformar.
kaptain 0.7 installerades egentligen för ett bra tag sedan på Solaris. Program för att skapa grafiska gränssnitt till kommandoradsprogram.
2003-10-16 jas
gsasl 0.0.8 installerad till Solaris 9, stöder GSSAPI via Heimdal.
libidn 0.3.2 installerad till Solaris 9.
2003-10-08 d00-tga
Links 2.1pre12 installerad. Terminalbaserad WWW-läsare som även har ett X11-läge.
2003-09-30 d98-oli
Dungeon Crawl 4.0.0b26 installerat. Roguelikt spel. Finns i modulen crawl.
2003-09-22 f95-msv
AVFS 0.93 installerat. A Virtual File System hjälper alla program att titta i komprimerade filer, arkivfiler och nå filer äver nätverk. Aktivera med "module add avfs". Använder sig av LD_PRELOAD. För vidare användning se /misc/hacks/src4/avfs/0.9.3/README.
2003-09-19 iand02
schemaparse uppdaterad Klarar numera av att generera schema som Evolution tycker om.
2003-09-04 broberg
ncftp 3.1.6 installerat. En ypperlig ftp-klient för terminal.
2003-09-03 d98-oli
cowsay 3.03 installerat. Användbart verktyg för att skapa talande/tänkande asciikor.
2003-08-06 d98-oli
uqm 0.24(CVS) installerat. The Ur-Quan Masters är en portning av ett populärt spel.
2003-08-05 d98-oli
SDL_image 1.2.3 installerat. SDL_image är ett bildladdningsbibliotek till SDL.
2003-08-05 d98-oli
SDL 1.2.5 har nu även en videodrivrutin (x11).
2003-07-29 jla
SDL 1.2.5 installerat. Simple DirectMedia Layer är ett abstraktionslager för lågnivåaccess till diverse multimediahårdvara på ett antal olika plattformar.
2003-07-29 jla
NASM 0.98.36 installerad. The Netwide Assembler är en väldigt populär x86-assembler. Det kan faktiskt tänkas att någon vill bygga x86-kod på en Sun-dator.
2003-07-08 jla
u1update tillagt. Detta är ett script som söker igenom de filer det får som argument eller stdin, om det inte får några argument, efter förekomster av u1-användarnamn som ändrats och ersätter dem med det nya användarnamnet samt skriver ut resultatet.
2003-05-28 d00-tga
bash programmable completion 2003-05-27 installerad. Ett trevligt komplement till Nada-completion... Kompletterar bl.a. man, kill, cvs och andra nördiga program. Installera med source /misc/hacks/etc/bash_completion/bash_completion.
2003-05-13 d00-aeh
Fluxbox 0.1.14 installerad. Fluxbox är en fönsterhanterare baserad på Blackbox.
2003-05-06 d00-aeh
Doxygen 1.3 installerad. Doxygen är ett dokumentationsgenereringssystem som Javadoc, men som kan mycket mer och klarar av fler språk än Java.
2003-05-05 jla
Hodie 1.4 installerad. Hodie ger dagens datum på latin och finns direkt i hacksmodulen.
2003-05-01 jas
Gnus 5.10.1 installerad för Emacs 20.7 (i /usr/local/hacks/lib/emacs-20/gnus-5.10.1/lisp) och XEmacs 21.1.14 (i /usr/local/hacks/lib/emacs-20/gnus-5.10.1-x/lisp). Läs mer om hur du installerar. Katalogerna "gnus-unstable" också uppdaterad.
2003-05-01 jla
Bash-tabbkomplettering för Nada-kommandon Fortsatt arbetet med att få vettiga tabbkompletteringar för program på Nada. Nu funkar res, course, module, fs och pts någorlunda. Allt laddas genom att skriva source /misc/hacks/etc/Nada-completion/setup.
2003-04-30 jla
Mozilla Firebird (f.d. Phoenix) nigtly build 20030429 installerad för Solaris. Modulen heter numera firebird men är symlänkad som phoenix tills vidare.
2003-04-29 broberg
Splint 3.0.1.6 har installerats. Splint är verktyg för automatisk syntaxanalys av C-program. Smartare och petigare än gcc -pedantic -Wall -ansi .
2003-04-16 d00-tga
Bash tabbkomplettering för module Börjat arbetet med att få vettiga tabbkompletteringar för program på Nada. Finns i /misc/hacks/etc/Nada-completion/mod_comp.bash.
2003-04-15 d00-tga
antiword 0.33 Nu äntligen finns det en modulfil för programmet också...
2003-04-14 d00-tga
file 4.0.2 En nyare GNU-version av file, programmet för att bestämma filtyp. Den version som följer med Solaris verkar ganska spartansk.
2003-04-14 d00-tga
lesspipe.sh 1.35 lesspipe är ett skript som används som infilter till less. Ger fördelar som listning av kataloger och uppackning av komprimerade filer. Installera genom att köra export LESSOPEN="|/usr/local/hacks/bin/lesspipe.sh %s" eller motsvarande.
2003-04-11 d00-tga
Lyx 1.3.1 Ny version med QT-UI. Den berömda ordbehandlaren som använder LaTeX för typsättningen.
2003-04-09 mth
Ratpoison Ny version från cvs. Väldigt spartansk fönsterhanterare som försöker likna screen fast för X.
2003-04-08 jla
Mutt 1.4.1 installerad. En trevlig e-postklient med stöd för Kerberosautenticering, trådning, m.m.
2003-04-07 d00-aeh
Mozilla 1.4b (nigtly build 20030406) installerad för Solaris i modulen mozilla/1.4b-nightly-20030406.
2003-04-07 jla
Phoenix nigtly build 20030401 installerad för Solaris (problem med GTK-beroende fixade).
2003-04-02 broberg
splitvt 1.6.5 installerat. Splitvt delar en VT100-terminal i två delar, vilket kan vara praktiskt ibland.
2003-03-26 broberg
XEmacs 21.4.12 installerat för Solaris. GUI-hackad med bl.a. GTK-widgets och nya ikoner.
2003-03-20 broberg
GKrellM 1.2.12 är en flexibel systemövervakare med stöd för en stor mängd plugins (GTK 1.2).
2003-03-16 f95-msv
Mozilla 1.4a (nigtly build 20030315) installerad för Solaris.
2003-02-27 d00-tga
qiv 1.8 installerat för SunOS. qiv är Quick Image Viewer, en bildvisare baserad på GDK som är snabbare än xv, men som inte läser lika många format som standard.
2003-02-27 d00-tga
Ruby 1.6.8 installerat för SunOS. Ruby är ett objektorienterat språk inte helt olikt Python (same, same, but different).
2003-02-26 raro02
opera 6.11tp1 Webbläsare.
2003-02-20 d00-mth
irssi 0.8.5 IRC-klient. Tyvärr inte komilerat med perl-stöd.
2003-02-19 d00-mth
vice 1.11 Versatile Commodore Emulator emulatorer för C64, C128, VIC20, PET och CBM-II binärerna heter x64, x128, xvic, xpet respektive xcbm2.
2003-02-19 d00-aeh
Licq 1.2.4 byggd för Solaris med följande plugins: autoreply, jons-gtk-gui, kde-gui, qt-gui, rms.
2003-02-19 d00-aeh
Dict 1.9.1 byggd för Solaris. Dict är en klient för RFC 2229.
2003-02-17 d00-aeh
Phoenix nightly build från 2003-02-14 installerad.
2003-02-13 d00-ach
Python 2.2.2 installerat. För att undvika konflikter med systemgruppens versioner finns denna i modulen python/2.2.2-hacks. Du kan alltid få senaste hacks-version av Python med modulen python/latest-hacks. Denna version har valfritt stöd för readline (ger bla trevligare radeditering i interaktivt läge); ladda modulen readline för att slå på detta.
2003-02-04 d00-tga
Fyra nya dockapps till WindowMaker (m.fl.) har installerats. Dessa är wmclockmon, wmdaysleft, wmfrontier och wmlabel. Se vidare.
2003-02-03 d00-tga
PWM 1.0 är numera installerat. PWM är en fönsterhanterare och föregångaren till Ion.
2003-02-03 d00-ach
GPG 1.2.1 och GPGME 0.3.14 installerat.
2003-01-31 d00-tga
Sylpheed 0.8.9 installerat. Lättviktsepostklient, men ovanligt robust för att vara GPLad.
2003-01-23 jla
XPuyoPuyo 0.9.5 installerat. Klassiskt spel nu med nätverksstöd m.m.
2003-01-23 d98-oli
Gtkmm 2.2.0 installerat.
2003-01-22 d98-oli
Gtk+ 2.2.0 installerat.
2003-01-20 d00-tga
WaveSurfer 1.4.6 och Snack 2.2 installerat. Ett ljud- och talhanteringsprogram skrivet i TCL. Snack är det underliggande biblioteket, med bland annat Ogg/Vorbis bindning till TCL.
2003-01-08 d00-ach
SciTE 1.49 installerat. Trevlig texteditor.
2002-12-20 d00-mth
lftp 20021220 installerad. Trevlig commandline ftp-client.
2002-12-20 d00-ach
Phoenix 20021220 installerat. Browser baserad på Mozilla.
2002-12-18 d98-oli
nethack 3.4.0 installerat med stöd för Qt, X11 och tty.
2002-12-18 d00-ach
GNU tar 1.13.25 installerat (finns i modulen gnu-tar). Denna version har stöd för flaggan -j för att automatisk (de)komprimera med bzip2.
2002-12-18 d00-ach
bzip2 1.0.2 installerat.
2002-12-17 d00-mth
Ratpoison 1.1.1 kompilerad även för sgi. Väldigt spartansk fönsterhanterare som försöker likna screen fast för X.
2002-12-17 felipe
GNU Screen 3.9.11 installerat. Låter dig skapa virtuella terminaler som du kan frikoppla dig ifrån för att kunna ansluta igen senare.
2002-12-12 d00-aeh
Mozilla 1.3a nightly build från 2002-12-10 installerat.
2002-12-10 d00-tga
PostgreSQL 7.2.3 installerat. PostgreSQL 7.3 är inte bakåtkompatibel med 7.2, upptäcktes tyvärr för sent. Läs filen VERSIONS i src4/postgresql för mer info.
2002-12-09 d00-tga
PostgreSQL 7.3 installerat. Den har Kerberos V-stöd och Readline... Äntligen!
2002-12-09 d00-tga
GNU Readline 4.3 installerat. Hittade inte readline någonstans, så jag installerade en ny version med tillhörande modul.
2002-11-29 d00-tga
GNU Enscript 1.6.3 installerat. Enscript är ett "pretty-print"-program för källkod och lite andra textformat. Matar ut HTML, PostScript och ANSI.
2002-11-22 jla
GMP 4.1 - senaste versionen av GNU Multiple Precision Library, ett högpresterande bibliotek för aritmetik med godtycklig noggrannhet. Ge flaggorna -m64 -lgmp till gcc för att länka mot GMP. Observera att biblioteket är byggt med stöd för 64-bitarsinstruktioner som inte alla datorer har, så använd modulen gmp/4.0.1 (och ange inte -m64) om gmp/4.1 inte fungerar.
2002-11-20 d00-ach
MikMod 3.1.6-a installerat. Textbaserad modulspelare som använder libmikmod och klarar många olika format. Så slipper man använda XMMS för att spela moduler...
2002-11-12 jla
Freeciv 1.13.0 - fri version av det klassiska spelet Civilization med en hel del utökningar, inklusive muliplayerspel över nätverk. Utmana dina medstudenter! Ladda modulen freeciv och starta servern med civserver och klienten med civclient.
2002-11-11 raro02
Phoenix 0.4 - Fettsnål redesign av mozilla. Ligger i modulen phoenix
2002-11-08 d98-jas
Eclipse 2.0.1 - Java IDE. Björnes favorit.
2002-11-04 d98-jas
Ratpoison 1.1.1 installerad. Väldigt spartansk fönsterhanterare som försöker likna screen fast för X.
2002-10-11 f95-msv
Gpr 0.9 installerad. Utskriftsprogram som ger grafiskt gränsnitt till diverse inställningar. Kan skriva ut diverse saker förutom PostScript och text.
2002-10-11 f95-msv
jikes 1.17 - en snabb javakompilator. Minns i modulen jikes.
2002-10-11 f95-msv
Tightvnc 1.2.6 - VNC med lite bättre komprimering. Finns i modulen tightvnc. Kommandona är de vanliga för vnc.
2002-10-11 f95-msv
GNU Go 3.2 - Ett go-spel såklart! Finns i modulen gnugo.
2002-10-11 f95-msv
gGo - En grafisk go-klient. Används t.ex. med GNU Go. Ligger i modulen gnugo uner namnet ggo.
2002-10-11 f95-msv
chrpath - Ett program för att visa och ändra rpath i en binär. Tyvärr med begränsningen att den nya inte får överstiga den gamla i längd.
2002-10-11 d00-tga
xblast i version TNT (2.7.38) finns nu på Nada, enligt önskemål från några kollegor. Det finns dessutom en Javaapplikation vid namn Storch för att redigera banor till xblast. Alltihop finns i modulen xblast.
2002-10-10 jla
hznol - ett litet perlscript som presenterar znol-information på ett mer lättläst sätt har lagts in. Som standard slår det dessutom upp riktigt namn för personer med u1-användarnamn (ett beteende som givetvis kan modifieras med kommandoradsparametrar).
2002-09-26 d00-tga
Window Maker Dockapps
Nu finns fem dockapps inlagda under modulen wmdockapps. Samtliga bör fungera rätt upp och ned. De dockapps som finns är
2002-09-25 d00-tga
Midnight Commander 4.6.0 installerat. De två gamla versionerna (3.xyz och 4.0) har tagits bort. mc har nu en egen modul, och finns inte längre i /usr/local/hacks/bin.
2002-09-24 d00-tga
XMMS 1.2.7 har gått och blivit installerat. Tyvärr fungerar fortfarande inte MikMod, så ingen mod-uppspelning. ;(
2002-09-23 d00-ach
GQview 1.0.2 installerat för Solaris. Äntligen en vettig bildvisare...
2002-09-17 dna
Slrn 0.9.7.4 installerad. Se hemsidan för en lista på nyheter. En bra newsläsare som rekommenderas varmt, speciellt om man gillar mutt som mailklient.
2002-09-17 dna
Vim uppdaterad till 6.1.184. Se hemsidan för en lista på nyheter. En mycket bra bok om hur man använder vim finns också att tillgå. Vim är en mycket trevlig texteditor med många funktioner för programmerare.
2002-08-30 d00-ogo
Window Maker 0.80.1 installerat. Se wmaker-hemsidan för lista på nyheter.
2002-07-17 d00-aeh
MPlayer uppdaterat för Solaris. MPlayer är en videospelare med stöd för ett stort antal codecs. X11-output (-vo x11) fungerar inte för tillfället. Använd -vo gl eller -vo gl2!
2002-07-07 d00-aeh
MPlayer installerat för Solaris. MPlayer är en videospelare med stöd för ett stort antal codecs.
2002-06-27 d00-ach
Mozilla 1.0 installerat för Solaris. Tidigare releasekandidater (1.0RC3) har tagits bort.
2002-06-26 dna
Exuberant Ctags 5.3.2 installerat på Solaris. Exuberant ctags är en mycket förbättrad version av ctags som används för att kunna hantera stora programmeringsprojekt genom att skapa tagfiler som gör att de flesta bra editorer snabbt kan hoppa mellan funktioner definierade i olika källkodsfiler. Läs gärna dokumentationen på hemsidan. Kan även startas med kommandot etags och genererar då tagfiler för emacs. Ligger i modulen ctags.
2002-06-11 f95-msv
Autotrace 0.30 installerat på Solaris. Autotrace vektoriserar bitmapsbilder. Ligger i modulen autotrace.
2002-06-05 d00-ach
XChat 1.8.9 installerat för Solaris. XChat är en trevlig grafisk IRC-klient.
2002-06-03 d00-ach
Dillo 0.6.6 installerat för Solaris. Dillo är en liten och snabb webläsare. Även om den inte klarar alla finesser man kan tänka sig (JavaScript, Applets, ...) räcker den till det mesta.
2002-06-03 d00-ach
NEdit 5.3-rc1 installerat för Solaris. Trevlig texteditor för de som varken tycker om Emacs eller VI(-kloner).
2002-05-27 d00-aeh
Mozilla 1.0 RC3 installerat för Solaris. Mozilla is an open-source web browser, designed for standards compliance, performance and portability.
2002-05-27 d00-ach
Sylpheed-Claws 0.7.6claws installerat för Solaris.
2002-05-16 d00-mth
Sawfish 1.0.1 installerat för Solaris. Sawfish är en windowmanager skriven i lisp. Den har ett trevligt konfigurationsgränssnitt som kommer fram om man trycker mittenmusknapp på skrivbordet. Är man inte nöjd med något kan precis allt kodas om i lisp, som emacs alltså. :) Kommer nog att updatera med lite patchar och extra lisp-kod senare...
2002-05-13 d00-ach
Sylpheed-Claws 0.7.5claws installerat för Solaris med stöd för SSL och GPG. Jag rekommenderar att man slutar använda tidigare versioner (som inte har stöd för SSL) och slår på SSL för IMAP, så man inte skickar sitt kontolösenord i plaintext. Det har skett en del förändringar sedan förra versionen; bland annat fungerar wordwrapping på ett vettigt sätt nu...
2002-05-13 d00-ach
Lua 4.0 installerat för Solaris. Lua är ett litet och trevligt skriptspråk, som passar för inbäddning i applikationer.
2002-05-04 d00-aeh
Licq 1.1.0 från CVS installerat för Solaris. Plugin byggd för Qt, men inte för Gtk+ och textläge.
2002-05-02 d00-aeh
Mutt 1.3.99 installerat för Solaris. Fixar ett säkerhetshål bland annat. Detta är tänkt att vara den sista versionen innan 1.4.
2002-04-30 d00-ach
Aspell 0.33.7.1 och Pspell 0.12.2 samt svensk ordlista installerat för Solaris.
2002-04-24 d00-ach
GPA 0.4.3 installerat för Solaris.
2002-04-24 d00-ach
GPGME 0.3.5 installerat för Solaris.
2002-04-24 d00-ach
GnuPG 1.0.6 installerat för Solaris.
2002-04-24 d00-ach
UAE 0.8.21 installerat för Solaris.
2002-04-16 d00-ach
Ion 20020207 installerat för Solaris. En mängd förbättringar sedan version 20010314.
2002-03-29 jas
KDE 3.0 installerat för Solaris.
2002-03-26 d98-oli
indent 2.2.7 installerad. Detta är GNU indent.
2002-03-26 f95-msv
FOP 0.20.3 installerad - Konverterar från XT-FO till PDF.
2002-03-26 f95-msv
jpeg2ps 1.9 installerad - Konverterar från JPEG till EPS.
2002-03-22 d00-tga
xfinger D01 har fått sina xfingerbilder upplagda.
2002-03-16 d00-ach
Sylpheed-Claws 0.7.4claws installerat som modul för Solaris 6+. En del nya funktioner och buggfixar i denna version; exempelvis verkar statusrapportering för IMAP och news fungera lite bättre...
2002-03-11 d00-tga
libdockapp 0.4.0 installerat för Solaris. En del dockapps till Window Maker använder det här biblioteket, som inte är helt lätt att hitta på nätet...
2002-03-08 jas
gcc 3.0.4, autoconf 2.53, automake 1.5 & 1.6, libtool 1.4.2, texinfo 4.1 installerade för Solaris.
2002-02-14 d00-tga
Mahogany 0.64 (Solaris) installerad till modulen mahogany. Detta är en e-postklient som använder wxGTK för fönsterhantering. SSL fungerar inte (av någon anledning.)
2002-02-14 d00-tga
GAIM 0.51 (Solaris) installerad till modulen gaim. GAIM är en Zephyr / ICQ / IRC / MSN - klient.
2002-01-26 jas
imlib 1.9.10 installerat för Solaris.
2002-01-25 d98-jas
Lynx 2.8.4 installerat för Solaris. En härlig och gammal stabil version av den textbaserade webbläsaren Lynx, som ändå är mycket nyare än vad som fanns installerad tidigare. Behövde den för ett skript som jag lekte ihop som heter trafiksvar, som går in på http://trafiksvar.sl.se och kollar när nästa tunnelbana/buss går. Alltså, som sl fast mer avancerad. Testa:
trafiksvar 'tekniska högskolan' 'västra skogen'
2002-01-24 d00-ach
Sylpheed-Claws 0.7.0claws installerat som modul för Solaris 6+. Mycket trevlig mail och news läsare som är snabb och klarar IMAP4. Sylpheed-Claws är "bleeding edge" versionen av Sylpheed, men funkar tillräckligt bra för dagligt användande ändå.
2002-01-22 d00-ach
BitchX 1.0c18 installerat som modul för Solaris 6+. BitchX är en trevlig textläges IRC-klient.
2002-01-18 su99-nho
Standard ML of New Jersey working version 110.37 installerat på Solaris 8. Det är en kompilator för Standard ML. Kommandona som finns är sml, ml-lex, ml-yacc m.fl. och ligger i hacks-modulen.
2002-01-15 d00-ach
Doxygen 1.2.13.1 och Graphviz 1.7c installerade som moduler för Solaris 6+. Doxygen är ett program för att extrahera dokumentation ur källkod, i likhet med exempelvis JavaDoc, som klarar flera språk (C, C++, Java och IDL). Graphviz används till att visualisera grafer, och kan användas av Doxygen för att skapa inheritance diagrams, collaboration diagrams o.dyl.
2002-01-14 f95-msv
pstoedit 3.31 installerat på Solaris 8. Program för att konvertera PostScript-filer till, bland många andra, .fig (xfigs format).
2002-01-13 f95-msv
xkeycaps 2.46 + att jag lade in stöd för Sun type 6 tangentbord. Installerat på Solaris 8. Ett program för att inspektera och ändra på tangentbordsmappningar.
2001-12-20 jas
libxml2 2.4.12, libxslt 1.0.9, freetype 2.0.5 och PCRE 3.8 installerade för Solaris 8.
2001-12-18 d00-ach
Links 0.96 är installerat som modul för Solaris. En trevlig textbaserad webbläsare i stil med Lynx eller w3m, fast lite enklare att använda. Tips: Tryck [ESC] i programmet för att få upp en meny.
2001-12-10 dna
vim 6.0 är installerad för solaris 8. En bra editor med mycket trevlig funktionalitet för programmerare.
2001-11-29 dna
slrn 0.9.7.2 är installerad som modul för solaris 8. En trevlig newsläsare för de som gillar mutt som mailklient.
2001-09-06 d94-rol
libXpm 4.11 är installerad som modul för solaris 8. Gör att man kan köra fvwm och andra äldre program som kräver detta lib med färre problem.
2001-08-12 jas
KDE 2.2, KOffice 1.1 och KDevelop 2.0 installerat för Solaris. Instruktioner för att byta fönsterhanterare finns fortfarande tillgängliga.
2001-05-14 d98-jas
Palm OS Emulator 3.1 installerat för Solaris.
2001-05-14 d98-jas
fltk 1.0.11 installerat för Solaris. Ett c++ gui toolkit. Används t.ex. av Palm OS Emulator. Trevligt om man vill ett använda ett GUI toolkit för att skapa program både under X och Windows.
2001-05-14 d98-jas
WindowMaker 0.65.0 installerat för Solaris. En mysig fönsterhanterare.
2001-04-17 d98-jas
Mozilla (build 2001-04-16) installerat för Solaris. Lite mer stabil än förra versionen. Hädanefter kommer jag bara skriva när version 0.9, eller 1.0 kommer. Den senaste kan man alltid få tag på genom att använda module add mozilla/latest som jag uppdaterar lite då och då (vilket kan förklara om den hänger sig. :)
2001-04-17 d98-jas
jikes 1.13 installerat för Solaris. En Java-kompilator som är mycket snabbare än Suns egna.
2001-03-31 d98-jas
pilrc 2.7b installerat för Solaris. Verktyg för att skapa grafiska gränssnitt till PalmOS-program.
2001-03-31 d98-jas
prc-tools 2.0.91 installerat för Solaris. Ny version av utvecklingsmiljön för att skriva program till PalmOS. Innehåller bland annat gcc 2.95.3, gdb 5.0 och binutils 2.9.1
2001-03-30 d98-jas
mutt 1.3.17 installerat för Solaris. Ett trevligt e-postprogram i textläge, som visar mailtrådar snyggt, är mycket snabbare än pine på att öppna/stänga mailboxar m.m. Nytt för den här gången är stöd för kerberiserad autentisering mot Nadas imap-server. Se Mutt och IMAP på Nada för instruktioner.
2001-03-30 d98-jas
Slang 1.4.4 installerat för Solaris. Ett bibliotek för att lättare formatera text i terminalfönster. Som curses fast lite fräsigare. Används t.ex. av jed och mutt.
2001-03-30 d98-jas
Mozilla (build 2001-03-29) installerat för Solaris. Tung webbläsare, nu lite snabbare och stabilare. Ska förhoppningsvis starta för alla de personer som enbart sett texten
Registering plugin 0 for: "*","All types",".*" och inget mer. Rapportera om det fortarande blir fel.
2001-03-28 d98-jas
Ion (2001-03-14) installerat för Solaris. Ännu en fönsterhanterare. Denna gången för er som tröttnat på att hantera fönster. Tyckte ni om larswm kommer ni att älska Ion.
2001-03-26 jas
KDE 2.1.1 installerad för Solaris. Instruktioner för att byta fönsterhanterare finns tillgängliga.
2001-03-06 d98-jas
Mozilla (build 2001-03-05) installerat för Solaris. Tung webbläsare i ny uppdaterad version. Var tvungen att plocka bort den gamla på grund av platsbrist, hoppas ingen lider av det.
2001-02-19 jas
KDE 2.1 installerad för Solaris. Instruktioner för att byta fönsterhanterare finns tillgängliga.
2001-02-16 jas
libmng 1.0.0, QT 2.2.4 installerade för Solaris.
2001-02-01 d98-jas
Mozilla (build 2001-01-31) installerat för Solaris. Tung webbläsare.
2001-01-22 d98-jas
WindowMaker 0.63.1 installerat för Solaris. Fräsch fönsterhanterare för finsmakare. Lite extra ikoner lades också till /misc/hacks/vol/windowmaker/extra-0.1
2001-01-11 f95-msv
Mer xml-prylar installerade. JDOM, ett javabibliotek för att läsa, skriva och manipulera XML-dokument. Ligger även det i /misc/hacks/vol/xml. Psgml, ett emacs-mode för editering av sgml och xml. Ligger i /usr/local/hacks/lib/emacs-20/psgml (alt. psgml-x för Xemacs-byggda filer). Dokumentation för psgml (och emacs i allmännhet) finns som /misc/hacks/vol/xml/doc/emcspsgm.pdf. Se här för dokumentation.
2000-12-27 f95-msv
gimp 1.2 installerat
2000-12-12 f95-msv
Diverse xmlbibliotek och program installerade. XML-parsern Xerces 1.2.3, XSLT-implementationen Xalan 1.2.2, en konverterare från XSL-FO till PDF (FOP 0.15) samt XML-/CSS-editorn Morphon (rekommenderas ej för stora dokument). Installationerna ligger i /misc/hacks/vol/xml. Kommmandona xmleditor, csseditor, viewFo, fo2pdf och xml2pdf finns nu. Se här för dokumentation.
2000-11-15 jas
Jed installerad för Solaris.
2000-11-07 f95-msv
Jag skrev två små skript, anställd och rfc, som används för att visa info om anställd på kth, respektive rfcer.
2000-11-04 f95-msv
Dokumentation för GTK+, GDK, Glib och Gimp installerat. Se här
2000-10-23 jas
KDE 2.0 installerat för Solaris.
2000-10-21 jas
qt 2.2.1 installerat för Solaris.
2000-10-21 jas
openssl 0.9.6 installerat för Solaris. Den beta som var installerad tas bort inom kort.
2000-10-14 d98-jas
wmakerconf 2.7 installerat för Solaris. Grafiskt konfigureringsverktyg för Windowmaker. Lade även till GNOME-stöd och KDE-stöd till Windowmaker 0.62.1. Lade till några dockapplikationer också. wmCube och wmCalClock.
2000-10-14 jas
kdevelop 1.2 installerat för Solaris. Utvecklingsmiljö.
2000-09-29 d98-jas
pilrc 2.5c installerat för Solaris. Verktyg för att skapa grafiska gränssnitt till Palmprogram.
2000-09-29 d98-jas
prc-tools 2.0 installerat för Solaris. En utvecklingsmiljö för att skriva program till Palm. Innehåller gcc, gdb, binutils...
2000-09-17 jas
KDE 1.94 "Kandidat" installerat för Solaris. Saker som inte fungerar: kmail hittar inte sendmail, skärmsläckaren går inte att låsa upp, HTTPS. Bl.a.
2000-09-16 jas
openssl 0.9.6-beta1 installerat för Solaris.
2000-09-13 jas
java2html 1.5 installerat för Solaris.
2000-09-04 pja
licq 0.85 installerat.
2000-08-02 jas
KDE 2 ur CVS installerat för Solaris.
2000-07-21 jas
GtkZephyr installerat för Solaris.
2000-07-15 jas
larswm installerat för Solaris.
2000-07-04 f95-msv
Xmms 1.2.1 installerat. Winamp-liknande ljudspelare som bl.a. klarar mpeg-, mod- och wavfiler.
2000-06-21 jas
Gnus 5.8.6 installerat för Emacs (20.6) och XEmacs (20.4). Stöder IMAP som finns på NADA numera. Lite instruktioner finns också tillgängliga.
2000-05-05 d98-jas
Palm OS Emulator 3.0a6 installerad till Solaris.
2000-04-24 f95-msv
Dia 0.84 installerad till Solaris. Dia är ett vektorritprogram med Visio för PC som förebild.
2000-03-11 jimmy aka d97-jen
tcsh 6.09.00 installerat för Solaris, den är patchad och klarar av miljövariabler upp till 16384 tecken, den kommer gå att använda så fort systemgruppen stoppat in den i /etc/shells , binären och mansidan heter 'htcsh' för att förvirra fienden.
2000-03-04 d98-jas
mutt 1.1.7i installerad. Mutt är ett e-postprogram. Nu äntligen i färg! :-)
2000-02-16 d98-oli
xmon 1.5.6 installerad till Solaris. xmon är en interaktiv X protokollmonitor
2000-02-16 d94-rol
Electric Fence 2.1 installerad för solaris. Electric Fence är ett biblotek för att upptäcka dålig minneshantering.
2000-02-04 d94-rol
w3m 0.1.6 installerat för solaris. w3m är en textbaserad webläsare, liknande lynx, som hanterar tabeller och frames. Finns i module w3m.
2000-01-06 jas
Knews 1.0b.1 installerat för Solaris 2.5.1.
1999-11-05 jas
KDE (kdesupport, kdelibs, kdebase, kdeutils, kdetoys, kdegames, kdegraphics, kdemultimedia, kdenetwork, korganizer) 1.1.2 installerat för Solaris 2.5.1.
1999-10-25 pja
windowmaker 0.61.1 installerad.
1999-10-25 d94-rol
mutt 1.0i installerad. Mutt är en emailklient.
1999-10-13 pja
Eterm 0.8.10 snapshot installerad på förfrågan. Verkar skum, men fungerande. Istället för äldre och minst lika skum blev det denna. Borde uppgraderas när det släpps nyare.
1999-10-13 pja
Enlightenment 0.16 för sgi+solaris installerad.
1999-10-10 f95-msv
xpuyopuyo Just det, puyopuyo för unix!
ROOT Ett program för partikelfysik. Finns i modulen root.
1999-10-01 jas
bsvc 2.1 installerat för Solaris. En Motorola 68000 simulator. Dokumentation nedan.
1999-09-01 d94-rol
libtool 1.3.3 i modulen libtool/1.3.3. Ett system för att bygga dynamiskt länkade biblotek.
1999-08-26 f95-msv
Speak Freely 7.0 i modulen speak_freely. Ett internettelefoniprogram.
1999-08-14 d94-rol
mutt 0.95.6i installerad. Mutt är en emailklient.
1999-07-28 jas (+felipe)
fvwm 2.2.2 installerad.
1999-07-22 pja (+linder)
qt 2.00 installerad.
1999-06-14 pja
vice 1.0 installerad. Commodore emulator.
1999-06-11 jas
rxvt 2.6.0 för Solaris och IRIX installerad.
1999-05-30 d97-jen
micq uppgraderad till 0.4.1 på Solaris. micq är en kommandoradsbaserad ICQ-klon.
1999-05-22 f95-msv
ac3d 2.0 installerat. Ligger i modulen ac3d/2.0. Den gamla versionen 1.58b flyttad till en egen modul då 2.0 måste ha GLX.
1999-05-20 f95-msv
pstoedit 2.60 installerat. Konverterar Postscript till div. vektorformat.
ImageMagick 4.2.5 installerat.
1999-05-12 f95-msv
Xfig 3.2.2 installerat. Betydligt nyare än nadas. Bättre hjälp.
1999-05-12 pja
Vim 5.4i installerat. vi med gui och skojiga finesser.
1999-05-05 f95-msv
recode 3.4 installerat
1999-05-2 d97-jen
xchat 0.9.5 installerat. En IRC-klient
1999-04-31 d97-jen
ee 0.3.8 installerat. En imageviewer
1999-04-28 jas
rsync installerat för IRIX och Solaris.
1999-04-23 f95-msv
qps 1.6.8 installerat. En processhanterare skriven i qt.
1999-04-22 f95-msv
Plotmtv 1.4.1 installerat
1999-04-06 f95-msv
DjVu 2.0.0 installerat. Visare och plugin för AT&T's nya bildformat. Lagt i modulen netscape-plugins.
xplay 1.0 installerad. Uppspelare av aiff-, au- och wavfiler.
1999-04-04 jas
Yudit installerat.
1999-03-25 jas
Gnome-utils 1.0.1, Gnome-objc 1.0.1 installerade för Solaris.
1999-03-19 jas
Enlightenment 0.15.4 installerat för Solaris och IRIX, med ett par teman.
1999-03-18 jas
Gnome installerat.

ImageMagick 4.2.1 installerad.
1999-02-21 d97-jen
Micq uppgraderad till 0.4.0 på Solaris. micq är en ICQ-klon. Version 0.3.4 finns fortfarande under namnet 'micq-0.3.4'
1999-03-13 jas
Enlightenment 0.15.0 installerad till Solaris och IRIX.
1999-03-09 f95-msv
mörby Av symmetriskäl så läggs detta skript upp. Det ger såklart de samma utdata som sl, fast mot Mörby.
1999-03-06 d94-rol & d97-jen
Licq Licq 0.60.1 installerad. En grafisk ICQ-klon.
1999-02-28 d94-rol
vfsh 1.0 installerad till Solaris. Slumpvis skal vid inloggning.
1999-02-26 jas
flwm 0.18 installerad till Solaris och IRIX. Minimal fönsterhanterare baserad på wm2.
fltk current CVS version installerad till Solaris och IRIX. C++ GUI toolkit.
Glib 1.2.0 och Gtk 1.2.0 installerade till Solaris och IRIX (för kommande Gnome-prylar).
1999-02-23 f95-msv
pilot-link 0.9.1 installerat (module add pilot).
povray 3.1 (unofficial) installerat.
1999-02-21 d97-jen
Micq uppgraderad till 0.3.4
1999-02-17 f95-msv
puff och unwindows (module add unwindows) installerade.
De är program för synskadade. puff är ett förstoringsprogram och unwindows är paket med program, bl.a. ett förstoringsprogram.
1999-02-13
Senaste enlightenment installerat (innebar installation av fnlib 0.4 samt imlib 1.9.2 för gtk 1.1.15).(jas)
Fvwm95 omlänkad med bättre sökvägar.(jas)
ORBit 0.3.97 installerat.(jas)
GTKicq 0.60 installerat (module add gtkicq).(jas)
KDE network, graphics, toys och games-paketen installerade.(jas)
GTK-Engines 0.3, libPropList 0.8.3, libgtop 0.99.2 samt gnome-libs 0.99.7 installerat.(jas)
1999-02-10
fvwm2/2.0.45, fvwm95/2.0.42a och fvwm95-2/2.0.42a finns inte längre, om man addar resp. modul så får man nyare version istället. (d97-jen)
1999-02-09
KDE 1.1 installerat. (jas)
1999-02-07
Senaste Enlightenment installerat. Eterm 0.8.8 installerat. (jas)
1999-02-06
GTK 1.1.15, GLIB 1.1.15 installerat. Senaste Fnlib och Imlib installerat. (jas)
1999-02-06
Emacs-20.3 installerat. (d97-jen)
hacks@nada.kth.se
Senast uppdaterad: 2004-11-03