Gnus med IMAP-stöd på NADA


Introduktion

News- och mail-läsaren Gnus, för Emacs och XEmacs, är installerad på NADA. Hacks-gruppens version av Gnus stöder dessutom IMAP med Kerberos/GSSAPI-autenticiering.

Denna sida beskriver hur du går tillväga för att installera hacks-gruppens Gnus, samt lägga till mail1.nada.kth.se som din IMAP-server i Gnus.

Varning! Denna sida innehåller information som är fullständigt otestad. Synpunkter kan med fördel lämnas till mig.

Installation

Först av allt behöver du ladda rätt moduler (kommandot kan med fördel placeras i ~/.modules):

datorn> module add hacks cyrus

Sedan behöver du konfigurera din Emacs så den hittar Gnus-filerna, här följer instruktioner för de två vanligaste emacs-typer som finns på NADA. Om du kör någon annan emacs-smak eller emacs-version förväntas du nog kunna sånt här.

Installation för Emacs (version 20.6, /usr/local/bin/emacs)

Placera följande först i din ~/.emacs:
(setq load-path (cons (expand-file-name "/usr/local/hacks/lib/emacs-20/gnus/lisp") load-path))

Installation för XEmacs (version 20.4, /usr/local/bin/xemacs)

Placera följande först i din ~/.emacs:
(setq load-path (cons (expand-file-name "/usr/local/hacks/lib/emacs-20/gnus-x/lisp") load-path))

Gemensam installation för både Emacs och XEmacs

Placera följande i din ~/.emacs:
(defun gnus-info ()
 (interactive)
 (info "/afs/nada.kth.se/misc/hacks/sun4x_551/lib/emacs-20/gnus/texi/gnus"))

(setq imap-kerberos4-program '("/usr/local/hacks/bin/imtest -k %s %p"))
Detta gör det möjligt att få tillgång till senaste Gnus-manualen genom att trycka `M-x gnus-info', samt fixar problem med imtest.

Konfiguration av Gnus

När du verifierat att M-x gnus verkligen startar hacks-gruppens Gnus-version (dvs 5.8.x) och inte den som följer med Emacs är du på god väg.

Nu återstår att konfigurera Gnus för att prata IMAP, detta gör man med t.ex. följande.

(setq gnus-secondary-select-methods '((nnimap "mail1")))

Om du redan har satt `gnus-secondary-select-methods' sedan tidgare kan du modifiera den så den ser ut t.ex. som följer.

(setq gnus-secondary-select-methods '((nnimap "mail1")
                   (nnml "")))

Nu bör du kunna använda server-bufferten (tryck `^' i Gnus) för att gå in på nnimap:mail1 och prenumerera på de grupper du är intresserad av.

Vet du inte redan hur Gnus fungerar i övrigt? Som tur är finns Gnus-manualen läsbar som HTML-dokument på nätet.


jas@pdc.kth.se
Last modified: Sat Sep 9 13:58:11 MET DST 2000