Hacks-gruppens hemsida

Hacks är en grupp av främst studenter som lägger upp på program på Nadas unixsystem.

Vad händer?

2008-06-18 gkreitz
Opera 9.50 installerat (uppdaterat) för Solaris. Opera är en trevlig vävbläddrare. Städade bort gamla versioner (med säkerhetshål).
2008-04-11 auno
bvi 1.3.2 installerat för Solaris. bvi är en hex-editor baserad på vi.
2008-02-25 gkreitz
Opera 9.26 installerat (uppdaterat) för Solaris. Opera är en trevlig vävbläddrare. Irssi 0.8.12 installerat för Solaris. Irssi är en trevlig ircklient.
2008-02-25 gkreitz
Mercurial 0.95 installerat för Solaris. Mercurial är ett distribuerat versionshanteringssystem.
2007-08-15 gkreitz
Opera 9.23 installerat för Solaris. Opera är en trevlig vävbläddrare.
2007-06-07 gkreitz
GnuPG 1.4.7 installerat för Solaris. GnuPG är en implementation av OpenPGP.
2007-05-24 gkreitz
Vim 7.1 installerat för Solaris. Den som inte vet vad Vim är har ingen glädje av det.
OBS! 7.1 fixar ett allvarligt säkerhetshål i 7.0.
2007-01-03 jla
SDL 1.2.11, SDL_image 1.2.5, SDL_mixer 1.2.7, SDL_net 1.2.6 och SDL_ttf 2.0.8 installerade för Solaris. Simple Directmedia Layer, SDL, är ett multimediabibliotek för lågnivååtkomst till ljud, grafik, indataenheter m.m. Det finns för en mängd olika plattformar.
2006-10-25 d00-tga
Vim 7.0 installerat för Solaris. Den som inte vet vad Vim är har ingen glädje av det.
2006-10-06 jla
resplan är ett enkelt kommandoradsgränssnitt mot SL:s reseplanerare.
2006-09-16 f95-msv
PDFJam 1.20 installerat. Platformsoberoende. Praktiska skript för att joxa med pdfer.
2006-09-15 d00-tga
Imlib2 1.2.2 installerat för Solaris. Bildladdningsbibliotek.
2006-09-15 d00-tga
Freetype2 2.2.1 installerat för Solaris. Typsnittsrenderingsbibliotek.
2006-09-08 bja
mono 1.1.13.8 installerat för Solaris. Open source implementation av Microsofts .NET platform.
2006-09-07 d00-tga
xfce 4.2.3.2 installerat för Solaris. Fönsterhanterare och skrivbordssystem, typ Gnome.
2006-08-21 gkreitz
Graphviz 2.8 installerat för Solaris. Otroligt kompetent grafritare.
2006-08-21 gkreitz
Uppgraderade/nya bibliotek för Solaris:
2006-08-09 gkreitz
Opera 9.01 installerat för Solaris. Trevlig vävbläddrare.
2006-05-31 d00-tga
ImageMagick 6.2.6 installerat för Solaris. Bra bibliotek för bildbehandling och konvertering.
2006-05-31 d00-tga
SQLite 3.3.5 installerat för Solaris. SQLite är en tämligen kapabel liten inbyggd SQL-motor.
2006-05-19 dano02
Quicksilver Det mycket användbara programstartningsverktyget Quicksilver b36 installerat för Mac OS X.
2006-02-14 zayenz
Gecode/J pre-release installerat för Solaris. Gecode/J är ett Java-gränssnitt till Gecode.
2006-02-14 zayenz
SWIG 1.3.27 installerat för Solaris. SWIG är "the Simplified Wrapper and Interface Generator", ett program för att skapa wrappers till C/C++ bibliotek.
2005-12-21 zayenz
Gecode 1.0.0 installerat för Solaris. Gecode är ett villkorsprogrammeringsbibliotek i C++.
2005-08-21 bja
Eclipse Plugins Tog bort CDT, EMF, GEF, WTP och TPTP, eftersom de nu har installerats av systemgruppen. Kvar är BIRT, JEM och tptpdc (TPTP Agent Controller).
2005-08-24 dano02
Firefox 1.0.6 installerat för Mac OS X.
2005-08-21 bja
Eclipse 3.1M1 har tagits bort eftersom en senare version har installerats av systemgruppen. Följande plugins har installerats i /usr/local/hacks/vol2/eclipse/extensions:
2005-07-28 broberg
Fluxbox 0.9.13 installerad för Solaris 10. Ej testat under Solaris 9. Se till att ha num lock avaktiverat för slippa den här buggen.
2005-07-21 d00-mla
Doxygen 1.4.4 installerad för Solaris 9. Vet ej om den även fungerar på Solaris 10, så latest är inte omflyttad ännu.
2005-04-27 d00-mla
CLISP 2.33.2 installerad för Solaris. CLISP är ett system för Common Lisp. Finns i modulen clisp. Vissa problem med locale finns, men det borde fungera ändå.
2005-04-25 d00-mhe
Gaim 1.2.1 installerad för Solaris. Gaim är en IM-klient med stöd för flera olika protokoll.
2005-04-10 frhe02
Adium X 0.77 installerad till MacOS X. Adium är en trevlig IM-klient med stöd för flera protokoll.
2005-03-23 d00-mhe
Xft 2.1.17 installerad. Xft2 är ett fontbibliotek till X.
2005-03-23 d00-mhe
fontconfig 2.2.96 installerad. Fontconfig is a library for font customization and configuration.
2005-03-23 f95-msv
txt2tags 2.2 installerad. txt2tags konverterar från ett enkelt textformat till bl.a. HTML, man och text.
2005-02-23 bja
ccache 2.4 installerad till Solaris. ccache är en compiler cache för C/C++.
2005-02-23 bja
distcc uppdaterad till 2.18.3 för Solaris. distcc sprider ut kompileringsjobb till flera datorer.
2005-02-09 broberg
Ratpoison 1.4.0-beta1 har installerats för Solaris.
2005-02-09 broberg
Fluxbox 0.9.12, tillsammans med FbPager och FbDesk har installerats för Solaris.
2005-01-10 dano02
Mozilla Thunderbird 1.0 installerat för MacOSX. Senaste tappningen av denna mycket trevlig grafiska mailklient baserad på mozilla med en del roliga finesser.
2004-11-22 f95-msv
XEmacs 21.4.15 med MULE installerat på Solaris. Förra gången jag försökte vart XEmacs jäkligt instabil; denna gång gick det betydligt bättre.
2004-11-12 d00-mth
xlHtml 0.5 installerat för Solaris. xlHtml converts an Excel spreadsheet file (.xls) into highly-optimized HTML. It can also output in XML, tab delimited, or comma separated values (CSV).
2004-11-11 f95-msv
Firefox 1.0 installerat för Solaris.
2004-11-03 f95-msv
lbreakout2 2.5.1 installerat för Solaris. Trevligt spel.
2004-11-03 f95-msv
Jag hackade ihop en emacs-funktion som underlättar öppnandet av Emacs-fönster hos annan användare. Ladda modulen frame-at-user och kolla under menyn File (FSF Emacs) eller View (XEmacs).
2004-10-04 d00-mhe
limebird build 1.0.2 installerat för Solaris. Limebird build är ett system för att hantera byggandet av projekt samt wrapper till make.
2004-10-01 d00-mhe
GDB 6.2.1 - För sparc-sun-solaris2.9, fungerar på SunBlade-burkarna och ger vettig bt (fler än 4 nivåer).
2004-09-06 jla
Pekwm 0.1.3 - ännu en fönsterhanterare.
2004-09-03 d01-bja
Eclipse 3.1M1 med CDT, GEF, och EMF.
2004-08-23 f95-msv
Mozilla Sunbird 0.2a - Fristående Mozilla Calendar. Modulen och kommando heter sunbird.
2004-08-10 f95-msv
XEmacs 21.4.15 med MULE installerat på Solaris.
2004-07-21 f95-msv
Ethereal 0.10.5 med tillhörande program installerat på Solaris. En bra dataprotokollsanalysator.
2004-06-24 f95-msv
Mozilla Firefox 0.9 installerat för Solaris.
2004-06-07 f95-msv
DbVisualizer Free 4.1 - Ett databasadministrationsverktyg. Fast denna fria version är iofs ganska begränsad...
2004-01-13 d00-mla
SPIN 4.1.3 installerat. Ett verktyg för att bygga och kontrollera finita modeller av program.
2004-05-12 f95-msv
kolla kontrollerar svensk stavning på de ord som anges på kommandoraden. Ett trivialt gränssnitt till stava.
2004-05-08 jla
Mozilla Thunderbird 0.6 installerat för MacOSX. Senaste tappningen av denna mycket trevlig grafiska mailklient baserad på mozilla med en del roliga finesser.
2004-05-07 d00-mla
OCaml 3.0.7 installerat. Ett funktionellt språk som bl.a. är inriktat på snabbhet. Kan kompilera till körbara filer.
2004-04-29 d00-tga
Gaim 0.77 installerat för Solaris. Något buggigt, men det startar iaf.
2004-04-27 d00-tga
Java 3D 1.3.1 installerat för Sparc.
2004-04-24 d00-mhe
glib 2.4.0 installerat för Solaris.
2004-03-15 d00-mhe
NJAMD 0.8.1 installerat för Solaris. NJAMD is not just another malloc debugger.
2004-03-12 d00-sha
Automake 1.8.3, autoconf 2.59, libiconv 1.9.2, gettext 0.14.1, coreutils 5.2.0 installerade som moduler. gnu coreutils ersätter textutils, shellutils och fileutils. En modul kallad hacks-dev lägger till de senaste programmen som behövs vid programbyggning(make, autoconf etc) och är tänkt att vara en ersättning för systemgruppens modul gnu och liknande som inte är uppdaterade sen ett par år, det är ett första försök iaf
2004-02-25 d00-tga
Linux man 1.5m2 installerat för Solaris. Har blivit lappad för att stödja Solaris SGML-format.
2004-02-25 d00-mhe
limebird build 1.0 installerat för Solaris. Limebird build är ett system för att hantera byggandet av projekt samt wrapper till make.
2004-02-20 d00-mhe
doxygen 1.3.6 installerat för Solaris. Doxygen är ett javadoc-liknande verktyg för fler språk med fler finesser.
2004-02-19 jla
Mozilla Thunderbird 0.5 installerat för MacOSX. Senaste tappningen av denna mycket trevlig grafiska mailklient baserad på mozilla med en del roliga finesser.
2004-02-16 f95-msv
UnRTF 0.19.0 installerat på Solaris. Konverterar RTF till text, HTML, LaTeX m.m.
2004-02-13 dano02
Mozilla Thunderbird 0.5 installerat för Solaris. Senaste tappningen av denna mycket trevlig grafiska mailklient baserad på mozilla med en del roliga finesser.
2004-02-13 dano02
Mozilla Firefox 0.8 installerat för Solaris. Firefox är Firebird, fast de bytte namn till Firefox i och med 0.8 releasen.
2004-02-13 d00-mhe
GLTT 2.5.2 installerad. GLTT är en freetype-koppling för OpenGL.
2004-02-05 dna
zopeedit 0.7.1 installerad. Bra att ha om man utvecklar i Zope.
2004-02-04 d00-mhe
ANTLR 2.7.2 installerad för SunOS. ANTLR är en lexer/parser-generator.
2004-02-03 d00-mhe
GLEW 1.1.4 installerad för SunOS. GLEW är ett bibliotek för hantering av extensions för OpenGL-programmering.
2004-02-03 d00-mhe
sed 4.0.9 installerad för SunOS.
2004-01-30 d00-tga
Xalan-C 1.7.0 installerad för SunOS, tillsammans med Xerces-C 2.4.0. Xalan-C är en (validerande) XSLT processor.
2004-01-23 dano02
thunderbird 0.4 installerad för Mac OS X. En mycket trevlig grafisk mailklient baserad på mozilla och med en del roliga finesser.
2004-01-13 d00-mla
SPIN 4.0.7 installerat. Finns i modulen spin. Ett verktyg för att bygga och kontrollera finita modeller av program.
2004-01-12 f95-msv
xfontsel-hacks är en skript som startar xfontsel så att alla fonter kan visas även om man har många laddade, t.ex. för att man laddat modulen fonts.

Gamla nyheter...

Användarinformation

Diverse dokumentation

Vad finns i hacks?

Små program finns i /usr/local/hacks/bin, använd ls för att lista binärerna.

Större program har egna moduler, använd module avail för att lista modulerna.

Diverse grafik och ljud finns i /afs/nada.kth.se/misc/hacks/graphic respektive /afs/nada.kth.se/misc/hacks/sounds . Bildarkivet är htmlifierat. Här finns också bl.a. xfinger bildarkivet. Tyvärr är dessa bara åtkomliga om din dator har AFS.

Hacks-intern information


Hacks-gruppen
Last modified: $Date: 2008/06/18 08:12:34 $ by $Author: gkreitz $